8:25:00 pm
Posted by Persatuan Perwakilan Mahasiswa Kolej Kediaman 1 (PeKa 1)

Maju Gemilang
Universiti Malaysia Pahang
Taman Ilmuan Berkeunggulan
Menjana Insan Yang Cemerlang
Bagi Agama Bangsa dan Negara
Ilmu Yang Diterokai
Pasti Jadi Amalan
Demi Kemajuan Pertiwi
Bekal Masa Hadapan
UMP Menjulang Nama
Wadah Pendidikan Bangsa
UMP Megah dan Bangga
Lahirkan Cendekiawan Mulia
Universiti Malaysia Pahang
Terbilang Meraih Kejayaan
Meluaskan Wawasan Ilmu dan Kemahiran
Maju Gemilang Antarabangsa
Lagu/Seni Kata: D. Hermantoro

0 comments: