5:29:00 pm

MISI

Posted by Persatuan Perwakilan Mahasiswa Kolej Kediaman 1 (PeKa 1)

  1. Menerajui pembangunan sahsiah pelajar melalui program kepimpinan yang sistematik disamping menyediakan perkhidmatan dan kemudahan yang berkualiti sejajar dengan aspirasi universiti iaitu menjadi universiti teknikan bertaraf dunia.
  2. Membantu menangani masalah yang dihadapi oleh mahasiswa serta memperjuangkan hak-hak mahasisiwa didalam kolej kediaman


0 comments: