3:25:00 am

Renungan Bersama...

Posted by Persatuan Perwakilan Mahasiswa Kolej Kediaman 1 (PeKa 1)

 Katakanlah, "Sekiranya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habisnya ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun datangkan tambahan sebanyak itu pula". (Surah Al-Kahf : Ayat 109)

0 comments: